Roboten arbetar dygnet runt och gör allt som krävs för att producera högkvalitativa färgseparationer: Bildanalys, storleksförändringar, upplösning, färgkorrigering, färgrymds-konverteringar, filformat samt sparar jobbet... klart för leverans.
Låt en ”robot” göra det tråkiga, enformiga och tidskrävande i bildproduktionen. Använd dina kunskaper till att skapa istället. Roboten arbetar dygnet runt och gör allt som krävs för att producera högkvalitativa färgseparationer: Bildanalys, storleksförändringar, upplösning, färgkorrigering, färgrymds-konverteringar, filformat samt sparar jobbet... klart för leverans. CMYK Production + är en "robot": ett batchprogram som gör allt som behövs för att producera CMYK-bilder me högsta kvalitet, redo för leverans... för tryck (eller andra användningsområden). Automatisering, exempel: valda digitalkamerabilder, 72dpi JPEG, ändring till önskad upplösning, tex 300 dpi, ändring till önskad storlek, tex 105 mm bredd, färgkorrigering enligt definition i vald förinställd modul, inkluderar: omfång, ljushet och kontrast, färgmättnad och smart skärpa, konvertering till vald RGB, gråskala eller CMYK ICC-profil, ändring till önskat filformat, text EPS/JPEG, spara till önskad mapp. Kvalitet: högsta kvalitet nås genom användning av våra algoritmer för: upplösningsförändring, skärpa, färgkorrigering och ICC-konvertering, men det mest imponerande är optimieringen av CMYK-profiler där vi använder tekniken från ICC-profilgenerator (läs mer under AutoProfiler och ProfilePlus): Vi använder färgbeskrivningarna från er ICC-profil, räknar profilen för att få en perfekt färgkonvertering och perfekta moduleringar i respektive separation. Det finns även en "spara färg" funktion, speciellt intressant för storformatsutskrifter eller stora offsetupplagor.

Keywords : automatisk,storleksändring,upplösningsändring,färgkorrigering,ICC-profil konvertering,CMYK-profiloptimering,filformatsändring,filsparning

Conclusion

To conclude CMYK Production + works on Mac PPC operating system and can be easily downloaded using the below download link according to Commercial license. CMYK Production + download file is only 14643 KB in size.
CMYK Production + was filed under the Graphics Editing and Painting category and was reviewed in softlookup.com and receive 2.6/5 Score.
CMYK Production + has been tested by our team against viruses, spyware, adware, trojan, backdoors and was found to be 100% clean. We will recheck CMYK Production + when updated to assure that it remains clean.

CMYK Production + user Review

Please review CMYK Production + application and submit your comments below. We will collect all comments in an effort to determine whether the CMYK Production + software is reliable, perform as expected and deliver the promised features and functionalities.

Popularity 5.2/10 - Downloads - 203 - Score - 2.6/5Category: Graphics Editing and Painting 
Publisher: binuscan
Last Updated: 01/03/2019
Requirements: Not specified
License: Commercial
Operating system: Mac PPC
Hits: 269
File size: 14643 KB
Price: 220 USD

Leave A comment
Name: *
E-Mail: *
Comment: *